Tôi sử dụng Asean Định Suyễn Hoàn thấy rất hiệu quả, nhưng do vấn đề tài chính bắt buộc tôi phải ngừng sử dụng một thời gian, nếu bây giờ sử dụng tiếp?

Ngày hỏi: 03/07/2018 04:14:07
Ngày trả lời: 03/07/2018 04:14:07
Lượt xem: 805
Nhất định phải liên tục sử dụng, trong thời gian sử dụng thỉnh thoảng có lần ngừng vài ngày thì ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu thời gian ngừng sử dụng dài quá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả. Bạn nên kiên trì sử dụng đến khi sức khỏe hoàn toàn khôi phục bình thường.